Project Description

תיאור הפרוייקט

את משפ' אפרתי הכרתי בבי"ח במחלקת יולדות, במקרה לגמרי, כשנולדה להם הבת השנייה, זה היה לפני כשלוש שנים,
ומאז ועד היום אנחנו ביחד.
משפ' אפרתי רכשו דירת גן בפרויקט של חב' אמפא מליבו בתל מונד.
את הדירה התאמנו לצרכי המשפחה, הגדלת המטבח , הגדלת חדר שינה הורים ומקלחת הורים.
הפרויקט תוכנן עפ"י תקציב של המשפחה, הסגנון אותו רצו וחלמו הינו סגנון מודרני חם.
היה כייף גדול לטפל במשפ' אפרתי!

תמונות נוספות מהפרוייקט